Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
MYCR

Mycronic

Research note

Print

Inför Mycronics rapport: Höjda estimat för Q1’17 men orderbok för 2018 behöver byggas.

Vi har höjt våra förväntningar på Mycronics Q1-rapport som publiceras den 20 april. Vi antar nu totalintäkter om 671 MSEK (tidigare 628) och EBIT på 147 MSEK (110). Våra SMT-estimat förblir oförändrade på 298 MSEK, varav cirka 30 procent väntas komma från förvärven av Axxon och AEI. Vi reviderar upp PG-estimaten från 331 MSEK till 373 MSEK på grund av PG-systemet modell P-6 som nyligen uppgraderades till en P-8.

Inget ordervärde för själva uppgraderingen har kommunicerats och man kan därför fråga sig vad pressmeddelandet fyllde för funktion. Vi har hursomhelst räknat med ett pris på 28 MUSD (tidigare 23 MUSD), vilket är mitt i tidigare kommunicerat prisintervall för en sedvanlig P-8. Bedömningen över i vilka kvartal PG-systemen kommer levereras är alltid vansklig men denna gång känns det lite extra svårt. Leveransen av P-8-systemet har planerats till H1’17. I regel har Mycronic i dessa fall kunnat leverera i det första av de två kvartalen i intervallet men möjligen kommer kundens önskade uppgradering göra att leverans dröjer in i Q2. Om Mycronic inte levererar något avancerat PG-system i det första kvartalet ser vi en resultatsmäll med ett EBIT kring -56 MSEK. Vår bedömning är dock att Mycronic gärna vill försöka ha ett jämnt flöde av systemleveranser, om det går. Möjligen kan något av de två ersättningssystemen, P8R, som är planerade till Q2 levereras i förtid.

Det blir förstås intressant att i samband med rapporten se vad förvärven av Axxon och AEI kan bidra med. Till syvende och sist är det dock PG som avgör resultatet och PG-utsikterna är därför enligt oss det viktigaste. PG absorberade SMT-områdets förlust på -157 MSEK för 2016 och vi räknar med liknande siffror i år (-148 MSEK). På kort sikt måste därför PG-orderboken för 2018 fyllas upp och här har det i och med kursnedgången på 14 procent under de tre senaste månaderna prisats in ett väsentligt sämre 2018.

Vi försöker förstå mer om huruvida den lugnare PG-orderingången under de senaste kvartalen är en signal om sämre tider under det närmsta året eller åren alternativt om denna snarare bara är en tillfällig effekt från t.ex. AMOLED-övergången. Innan vi får mer kött på benen i denna fråga väntar vi oss fortsatta körningar i aktien. Med anledning av den svagare PG-orderingången avser vi just nu att sänka våra PG-estimat på medellång sikt för i synnerhet 2018, vilket vi bedömer kommer påverka base och bear case med åtminstone 10 SEK. Nytt base och bear case skulle då bli 118 respektive 65 SEK per aktie.

Download our latest Research Report from 2017-09-18

Download full report icon-download