NICA

Nanologica

Market Cap 64.8M

Nanologica utvecklar produkter baserat på nanoteknik med applikationsområden inom Life Science. Nanologica har under de tre senaste åren tagit fram produkter inom två affärsområden; analytisk kromatografi och drug delivery. Andreas Bhagwani är VD för bolaget sedan år 2011 och har tidigare erfarenhet inom management consulting. Bolaget har 20 anställda i dagsläget och har sitt huvudsäte i Södertälje sedan 2014 då man tog över en forskningsanläggning från AstraZeneca. Aktien är upptagen till handel på Akietorget sedan 2015. Efter ett beslut om att fokusera verksamheten på Life Science delade Nanologica år 2011 ut bolaget Exeger som är marknadsledande inom solceller för inomhusbruk. År 2012 startar bolaget ett utvecklingsprojekt där man ämnar att utveckla en produkt för kromatografiskt bruk. Utvecklingsprojektet resulterade i NLAB Saga som idag används som packningsmaterial inom kromatografi.

+ more

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post