NICA

Nanologica

Research update

Print

Nanologica: Breddat produktutbud & indisk expansion

Nanologica genomförde en nyemission under oktober månad för att finansiera nya satsningar. Bolaget breddar nu produktutbudet till att innefatta kolonner och gör en storsatsning på kromatografi i Indien. Vi prognosticerar att Nanologica når ett positivt kassaflöde under 2017. År 2018 år väntas bolaget omsätta
29 (33) miljoner kronor. Minskningen i vår prognos härleds till bolagets omdirigerade fokus på kolonner, vilka bedöms ha en längre utvärderingsperiod. Ytterligare förseningar i försäljningen bedöms vara den största risken i dagsläget. Vi ändrar vårt motiverade värde till 25 (36) kronor. Ändringen härleds till våra estimatförändringar, samt emitteringen av 1 259 305 nya aktier, motsvarande 27 procent av den totala aktiestocken. Vi har även gjort mindre justeringar i vår rating.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post