NICA

Nanologica

Research note

Print

Nanologica: Nytt forsknings- och utvecklingssamarbete

Nanologica meddelade under morgonen att de har tecknat ett nytt samarbetsavtal gällande bolagets drug delivery-teknologi. Projektet inleds i slutet av september och kommer att pågå under tre månader med finansiering från partnerbolaget. Vid lyckosamt genomförande finns det en möjlighet till ett större samarbete där Nanologicas teknologi kan komma att användas för att utveckla nya läkemedelsformuleringar.

Partnern inom projektet är en CDMO (contract development and manufacturing organization) med fokus på förbättring läkemedelsegenskaper genom modern farmaceutisk teknik, ett område som Nanologica har god kunskap inom. Partnerbolaget levererar lösningar för förbättrad stabilitet i läkemedel, förbättrat läkemedelsupptag och kontrollerad/modifierad utsöndring.

Vi ser positivt på det nya samarbetet, som antas inbringa ett visst kassaflöde till bolaget och ger möjligheter till en stor intjäning vid lyckosamt genomförande. I dagsläget föreligger dock en stor osäkerhet kring huruvida de större intäkterna kommer nå bolaget och avtalet resulterar därför inte i någon förändring av vår värdering av bolaget.

Download our latest Research Report from 2017-11-22

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post