NICA

Nanologica

Research note

Print

Nanologica: Utfall från företrädesemissionen

Nanologica meddelade under morgonen utfallet från den nu genomförda företrädesemissionen. Bolagets finansiella situation kommer att stärkas avsevärt med ett tillskott om cirka 43 miljoner kronor till kassan. Teckningsgraden var i linje med våra antaganden inför utfallet och vi kommer därför inte att göra några justeringar i vår värdering av bolaget.

Av emissionsbeloppet tecknades 46,4 procent med stöd av teckningsrätter och 1,5 procent utan stöd av teckningsrätter.  Därutöver tecknades 38,8 procent av emissionens garanter och teckningsgraden för företrädesemissionen blev därmed 86,6 procent. Antalet utestående aktier ökar från 4,6 miljoner till 16,6 miljoner. Utfallet innebär att Nanologica, efter emissionskostnader om cirka 5 miljoner kronor, kommer att tillföras cirka 43 miljoner kronor.

Utfallet motsvarade en teckningsgrad i linje med våra förväntningar och vi kommer därför inte göra några justeringar av vårt motiverade värde. Vårt värderingsintervall är 1,9 – 11,0 kronor per aktie, där base case uppgår till 6,8 kronor per aktie. Aktien har haft en tuff resa under 2018 och bolaget har fortfarande mycket kvar att bevisa, men med en stärkt finansiell situation har bolaget nu möjlighet att fullfölja de strategiska val som gjorts, där bolaget avser att inleda ett eget läkemedelsprojekt och öka satsningarna inom preparativ kromatografi. I dagsläget finns det begränsat med information att tillgå gällande de nya satsningarna och fokus framöver kommer därför att ligga på konkretiseringar av utvecklingsplan för bolagets projekt och uppdateringar kring den dialog som förs med potentiella kunder inom preparativ kromatografi.

Download our latest Research Report from 2018-09-05

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post