NVP

Neurovive Pharmaceutical

Initiating coverage

Print

NeuroVive Pharmaceutical: Historia kan skrivas igen

NeuroVive utvecklar läkemedel baserat på den kända substansen cyklosporin, mot akuta neurologiska tillstånd.
Bolaget har erhållit särläkemedelsstatus för sin läkemedelskandidat NeuroSTAT mot traumatisk hjärnskada, både i Europa och i USA, vilket ger en marknadsexklusivitet på 10 respektive 7 år på respektive marknad. Detta balanserar till viss del ett svagt generellt patentskydd.
1983 lanserades cyklosporin, vilket revolutionerade transplantationsmarknaden. Drygt 30 år senare kan cyklosporin komma att skriva historia igen om NeuroVive lyckas ta någon av sina kandidater till marknaden för sjukdomar som i dag helt saknar behandling. Vårt fundamentala värde är 38 kr per aktie före nu pågående emission

Continue reading (pdf) icon-download