NOMI

Nordic Mines

Blog article

Print

Nomi erkänner skalbolagsstruktur i FTR-affären

Denna text är skriven av Redeyes bloggforums skribent. Det är denne, och EJ Redeye, som ansvarar för inläggets innehåll. Det är således den enskilda signaturen som är ansvarig för inläggets kvalitet och trovärdighet. Läsarna av detta inlägg uppmanas att på egen hand kritiskt analysera och granska informationen.

Nyligen publicerade Nordic Mines AB, "att Nordic Mines AB (publ) kommer att bli ett skalföretag", det står att läsa i länken, som finns presenterad i texten nedan, under punkt 6. Nu är det enklare att börja lyfta frågan om att avsätta ledningen, när de själva förser aktiekollektivet med bevisunderlag.

Aktieägare samlar kraft 

Förtroendet för ledningen är förbrukat

 

Indragna emissioner, tysta-leken-approach, ej offentliggjort material, imploderad kurs, förtroendekris och en sur soppa har Saradhi Rajan under sin tid som VD serverat aktieägarna. Vad vi bevittnar är inte enbart en avslöjad skalbolagsaffär utan även en fråga om försummelse av företagets värden och intressen. 

FTR-skalbolagsaffär är undermålig på ett flertal punkter, bl a  innehåll, validering, riskvärdering, format och utfall, som sammantaget inte bara missgynnar utan skadar samtliga aktieägares innehav i Nordic Mines AB.

Aktieägarna i Nordic Mines AB samlar nu ihop tillräckligt med mandat för att kunna avblåsa affären vid en extrastämma. Och samtidigt dryfta frågan om en misstroendevotering mot styrelsen. Eftersom aktieägarna befarar att det existerar en intressekonflikt mellan Rajans åtaganden och bolagsintresse i Legacy Hill Resources och aktieägarnas minoritetsintresse i Nordic Mines AB.

Frågan är: går det att objektivt, juridiskt, förtroligt och professionellt navigera två båtar samtidigt på en och samma kurs? Om vi tittar på utfallet av detta ett och ett halvt år långa ledarskap så talar mycket för att så inte är fallet. Någons intresse har fått tolkningsföreträde före någon annans. På kursen och aktieägarnas bekostnad.

Motbudet från Lau Su som ligger i pipeline, (Nordic Mines ledning släppte igår, informationen om att de mottagit ett bud den 4 maj från Lau Su) visar att det finns andra aktörer som är villiga att investera och kliva på genom att erbjuda ett alternativ till FTR- affären.

Avslutningsvis, motbudet visar att det under hela resans gång har funnits andra alternativ. Frågan som naturligt följer, är varför aktieägarna fått sitta i den blinda fläcken?

 

Länken till svar på frågor om FTR:

 

http://www.nordicmines.com/sites/default/files/NOMI-FTA%20QA-swe-.pdf