OPUS

Opus Group

Research interview

Print

Opus Group förvärvar betydande del av Bilprovningen

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

I en exklusiv intervju svarar VD Magnus Greko på frågor om det största förvärvet hittills och som nu på allvar etablerar egen provningsverksamhet i Sverige med 70 stationer

Ni gör återigen ett rekordstort förvärv. Är detta också er viktigaste affär hittills? 
 
Det är onekligen det största förvärvet vi har gjort såväl i omsättning som pris, men det är svårt att jämföra. Jag tror man kan säga att förvärvet av Systech i USA i kombination med denna del av Bilprovningen kommer bli våra viktigaste affärer. Detta genom att Systech är specialister på Decentraliserad bilprovning och Bilprovningen på Centraliserad bilprovning.
 
Vilka är de främsta skälen till att ni etablerar er som operatörer i Sverige?
 
Opus Group är ett svensk företag inom bilprovning och teknik för bilprovning. Därför är det naturligt för oss att även bedriva en framgångsrik rörelse inom bilprovning på den svenska hemmamarknaden. Detta kommer också vara en mycket viktigt referens för oss i vår internationella expansion, då Bilprovningen är ett av världens första och mest välrenommerade besiktningsföretag.
 
Prislappen verkar inte särskilt hög med tanke på att intäkterna är relativt stabila. Kommentar?
 
Vi är nöjda med priset och vi är övertygade att detta kommer at bli en bra affär för Opus Group, men också för säljarna inklusive svenska staten. Vi skall försöka vara ett bra och konkurrenskraftigt alternativ för alla fordonsägare och besiktningskunder i Sverige, med satsning på ny teknik och utökad service.
 

Magnus Greko skakar hand med Benny Örnerfors, nytillträdd VD Bilprovningen tillsammans med Kerstin Lindberg Göransson, Styrelseordförande Bilprovningen samt Lothar Geilen, VD SysTech International (Opus Group).
 
Hur tror ni att den svenska marknaden kommer utvecklas nu efter att omregleringen genomförs?
 
Omregleringen började gälla redan för två år sedan men hittills har det varit trögt med nya aktörer då det varit osäkert med vad som skulle ske med Bilprovningen. Nu kommer Bilprovningen att delas i tre delar, varav den största behålls och vi köper den näst största. Den tredje delen skall säljas under sommaren. Detta innebär att vi från nästa år får mer konkurrans på marknaden, vilket är bra. Sedan är det alltid svårt att spekulera i vad som kommer att hända framöver, men vi kommer att fokusera på att behålla våra kunder och attrahera nya. 
 
Räknar ni med att komma in på fler europeiska marknader som operatörer i framtiden?
 
Vi har ju en klart uttalad vision om att bli ett globalt ledande företag inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon så det ligger i korten. Sen är den Europeiska marknaden ganska etablerad sedan många år vilket gör det svårt och i vissa länder är det bilverkstäderna som gör kontrollerna och då återstår bara att leverera utrustning och service. Östeuropa kan vara intressant men vi har bättre möjligheter i Central och Sydamerika på kort sikt där det här förvärvet av en del av den svenska Bilprovningen adderar styrka och erfarenhet. 
 
Finansieringen sker delvis genom en företrädesemission. Men ni skulle väl klara att hålla nettoskulden inom 3x EBITDA även utan emissionen?  
 
Att genomföra ett så här stort förvärv kräver naturligtvis en del eget kapital så det har inte varit ett alternativ att göra affären helt lånefinansierad. Tack vare våra starka kassaflöden i USA ser dock såväl vår bank som säljarna positivt på att delta i finansieringen. Säljarna ställer ju upp med en revers på 170 MSEK av de 375 MSEK vi beräknas betala.
 
Det var inte länge sedan ni köpte ESP Inc. och jämför man Opus år 2011 med den nya koncernen så blir den 4-5 ggr större. Känner ni av någon växtvärk?
 
Vi tog över ESP den 21 januari i år vilket har gått mycket bra och vi har fått ett integrerat förstärkt management team på plats i USA sedan april i år. Det är klart att med det här förvärvet växer vi kraftigt igen, men det är helt inom det område vi kan bäst (bilprovning) och vi har ett stort stöd från alla våra duktiga befintliga medarbetare där många har 25-30 års branscherfarenhet. Dessutom har säljarna förberett uppdelningen av Bilprovningen på ett mycket professionellt sätt. Vi tar över ett bolag med en helt fungerande produktion och skall etablera vårt eget management team genom en del rekryteringar. Jag är övertygad om att detta kommer gå bra och vi ser fram emot att få fler erfarna kollegor i vår organisation.