PLED

PledPharma

Research update

Print

Pledpharma: I väntans tider

Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien) ska ske under hösten. Vad som kommer ut av detta möte i form av krav på antal studier och deras omfattning blir väldigt avgörande för den partner-process som avses påbörjas senare i år. Ett önskescenario vore att det endast krävs en studie på ett par hundra patienter med liknande primär målvariabel som i fas II. Rapporten för andra kvartalet bekräftar att det finansiella läget inför partnerförhandlingar är stabilt, där likvida medel per sista juni uppgår till 70 miljoner kronor. Vi gör inga ändringar i våra prognoser och motiverat värde ligger därmed kvar oförändrat på 58 kronor per aktie. På nuvarande kursnivåer framstår marknadens förväntningar att Pledpharma ska ro i hamn ett avtal för PledOx som låga. Positiva besked från förestående FDA-möte har möjlighet att snabbt ändra detta.

Continue reading (pdf) icon-download