PLED

PledPharma

Research update

Print

Pledpharma: Partnerprocess i fokus

Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i processen är dock låg och förväntas förbli det. Vi räknar med att det tar 6-12 månader tills tidigast ett avtal kan bli aktuellt. I väntan på besked kring avtal vilar nyhetsagendan främst på ytterligare uppdateringar från genomförda PLIANT-studien och under innevarande kvartal väntas PFS-data. Baserat på tidigare rapporterad tumörrespons förväntar vi oss inte att PFS visar någon skillnad mellan de aktiva behandlingsarmarna och placebo.

Vi gör i nuläget inga större ändringar i våra estimat och håller vårt motiverade värde oförändrat på 65 kronor. I vårt positiva scenario (Bull case) räknar vi med att ett avtal är på plats, vilket ger ett motiverat värde på 82 kronor. I vårt negativa scenario (Bear case) räknar vi med att ett avtal fördröjs med omkring 2 år och här hamnar motiverat värde på 33 kronor.

Continue reading (pdf) icon-download