PLED

PledPharma

Research update

Print

Pledpharma: Lång väg tillbaka till toppen

Den svaga kursutvecklingen som avslutade fjolåret har fortsatt under 2017 och aktien har tappat ytterligare över en tredje del av värdet sedan årsskiftet. Nedgången för aktien innebär att den nu handlas till kurser som motsvarar en värdering som ligger strax över kassan och tydligt under vårt fundamentala värde. Vi räknar inte med att det kommer ske en hastig omvärdering av aktien, men anser det finns argument för ett ökat intresse för bolaget och med det utsikter för bättre kursutveckling. 1) Nytt ledarskap tar nu vid och kan börja resan för att återbygga ett sargat förtroende, 2) överhänget från fjolårets emission har gått ned då en betydande del aktier sålts av, 3) vi förväntar oss ökad tydlighet kring kommande fas 3-studier under hösten och 4) ett förstärkt nyhetsflöde.

Vi har uppdaterat våra modellantagande, vilket resulterat i en mindre sänkning av vårt fundamentala värde som nu uppgår till 36 (37) kronor.

Continue reading (pdf) icon-download