PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: FULL FÖRBEREDELSE INFÖR RESTERANDE STUDIER PLEDOX


STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma förbereder att inleda de återstående kliniska studierna med Pledox under 2017. Pledox utvecklas för att ge skydd mot de nervskador som ofta uppkommer i samband med cellgiftsterapi hos patienter med tjock- och ...

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma förbereder att inleda de återstående kliniska studierna med Pledox under 2017. Pledox utvecklas för att ge skydd mot de nervskador som ofta uppkommer i samband med cellgiftsterapi hos patienter med tjock- och ändtarmscancer.

Pledpharma har sökt uppföljande vetenskapligt och regulatoriskt råd av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) inför kommande kliniska studier. Vidare har bolaget gjort flera rekryteringar för att stärka upp projektet.

Det framgår av delårsrapporten.

I augusti inrättades ett vetenskapligt råd inför den fortsatta kliniska utvecklingen av Pledox i syfte att ge Pledpharma värdefulla synpunkter på utformningen av det återstående kliniska prövningsprogrammet och den regulatoriska strategin för Pledox, heter det.

Under andra kvartalet blev Pledpharmas resultat -16,2 miljoner kronor (-12,0). Likvida medel vid periodens utgång 364 miljoner kronor (31,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19,6 miljoner kronor (-12,0).