PLED

PledPharma

Research interview

Print

Vd-intervju med Nicklas Westerholm från PledPharma

Vd Nicklas Westerholm kommenterar morgonens pressmeddelande kring fördröjd leverans av studieläkemedel till fas III-programmet för PledOx®.