PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Leverans av PledOx i september bekräftar tidsplan

Tidigare rapporterade produktionsproblem (feb 2018) för PledOx har hanterats och leverans av prövningsläkemedel väntas ske under september. Därmed kan fas III-programmet komma i gång under Q4’18, vilket är i linje med vår förväntansbild. Dagens besked är inte helt överraskande, men det är positivt att reviderad tidsplan håller.

Pledpharma är i förberedelse att påbörja två fas III-studier för PledOx, med syftet att visa att PledOx kan förebygga perifera nervskador i patienter som genomgår cellgiftsbehandling vid tjock- och ändtarmscancer. Vi förväntar oss att dessa studier kommer i gång i mitten av Q4’18 och om inga ytterligare fördröjningar uppstår ska första resultaten presenteras under 2020.
 
Dagens besked påverkar inte vår syn på värdet för Pledpharma (40 SEK), men vi ser det som positivt att det blir mer definitivt att fas III-programmet verkligen kommer i gång i år. 
 

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download