PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Start av POLAR-studierna hägrar

Produktion av prövningssubstans är nu helt klar och vi ser därmed inga ytterligare återstående reella hinder för att kunna starta de två registreringsgrundande POLAR-studierna. Vi förväntar oss att första patienten kommer att doseras i mitten av Q4’14 (linje med tidigare förväntan) samt att det ungefär samtidigt sker i den asiatiska delen av studien, vilket aktiverar en milstolpsbetalning. Dagens besked är positivt, och vi upprepar motiverat värde på 42 SEK.

Pledpharma kommer att genomföra två fas III-studier (POLAR) för PledOx, där syftet är att visa att PledOx kan förebygga perifera nervskador i patienter som genomgår cellgiftsbehandling vid tjock- och ändtarmscancer. Dagens besked om att produktionen nu är klar gör att vi inte ser några fler reella hinder, och banar väg för att dosera första patient i fjärde kvartalet i år. Därmed utvecklas projektet i linje med vår förväntan och möjliggör att första resultat ska kunna presenteras under 2020. 
 
Dagens besked är positivt och vi upprepar vårt riskjusterade motiverade värde i basscenariot på 42 SEK. Att POLAR-studierna väl går i gång tror vi successivt kommer att stärka intresset för aktien, då intresset ökar att vara med och syna korten.
 
Främsta katalysatorer för aktien i närtid är att första patient doseras i den asiatiska delen av POLAR-studierna, då utgår en milstolpsbetalning. Vi har varit relativt konservativa i vår förväntansbild på denna och uppskattar betalningen till 3 MUSD. Att bolaget kommer tillbaka med mer information kring Aladote och fortsatta utvecklingsplaner är även det viktigt för att bättre förstå potentialen. 
 

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download