PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: NETTORESULTATET SJÖNK TILL -28,2 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma, som handlas på First North, redovisar ett nettoresultat på -28,2 miljoner kronor (-16,2) för det andra kvartalet 2018

STOCKHOLM (Direkt) Pledpharma, som handlas på First North, redovisar ett nettoresultat på -28,2 miljoner kronor (-16,2) för det andra kvartalet 2018.

Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 267 miljoner kronor, att jämföra med 294 miljoner vid utgången av det första kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -28,3 miljoner kronor (-19,6).

Det framgår av delårsrapporten.

Förberedelserna fortsätter inför starten av fas 3-programmet för Pledox, en läkemedelskandidat för att förebygga nervskador i samband med cellgiftsterapi.

"Samtliga ansökningar till läkemedelsmyndigheter och etiska kommittéer i Europa och USA för genomförandet av POLAR-studierna har inlämnats och kommer att kompletteras med data från det nyproducerade studieläkemedlet. Förutsatt nödvändiga godkännanden kan därmed rekryteringen av patienter påbörjas under fjärde kvartalet 2018, vilket är i linje med vad vi tidigare kommunicerat", skriver Nicklas Westerholm i sitt vd-ord.

Vad gäller bolagets andra läkemedelsprojekt Aladote, en läkemedelskandidat avsedd att förhindra leverskador vid paracetamolförgiftning, har rekryteringen av patienter i den kliniska proof of principle-studien slutförts och de inledande resultaten visar enligt Pledpharma att Aladote har en god säkerhetsprofil och inte gav upphov till några dosbegränsande biverkningar. I september väntas fullständiga studieresultat, enligt bolaget.