PLED

PledPharma

News article

Print

PLEDPHARMA: CARNEGIE INLEDER BEVAKNING MED KÖP, AKTIEN UPP (NY)

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

(Tillägg: från fjärde stycket) STOCKHOLM (Direkt) Carnegie har inlett en bevakning av bioteknikbolaget Pledpharma med en köprekommendation

(Tillägg: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Carnegie har inlett en bevakning av bioteknikbolaget Pledpharma med en köprekommendation.

Det framgår av en analys.

Riktkursen är satt till 26 kronor. Aktien var upp med 16 procent till 15:15 kronor på tisdagen.

Carnegie ser uppsida i aktien tack vare läkemedelskandidaten Pledox som ligger i fas 3. Pledox utvecklas för att minska svåra biverkningar med kemoterapi i samband cancerbehandling.

Ett godkännande kan nås 2023, med en sannolikhet på 25 procent menar Carnegie i sin analys. Försäljningen kan som mest, "peak sales", nå 251 miljoner dollar.