POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene: Inför Q2 2016

Polygiene släpper sin Q2-rapport torsdag den 25 augusti. Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 23 procent, motsvarande 13,2 MSEK (10,7)* i försäljning. I linje med tidigare bedömer vi ökningen främst komma från befintliga kunder – ökad penetrationsgrad hos befintliga kunder är den viktigaste och snabbaste tillväxtfaktorn de två närmsta åren. EBITDA antas uppgå till 1,6 MSEK (0,6)*, motsvarande en EBITDA-marginal på 13 procent (6).

Försäljningstillväxten är viktigare än lönsamheten i rapporten, då vi utgår från att innevarande år kommer präglas av kostnadsökningar (framförallt marknadsrelaterade aktiviteter) för att ta tillvara på tillväxtmöjligheterna på längre sikt. Vi är därför öppna för att eventuellt behöva revidera ner våra befintliga prognoser för lönsamheten under 2016 (EBITDA kring 9 procent) om rapporten indikerar att vi underskattat kostnadsökningarna. Dock räknar vi med att bolaget återgår till högre marginaler under 2017 (EBITDA kring 14 procent), och framåt.
 
Under kvartalet har Polygiene annonserat ett flertal nya samarbeten över flera segment, bland annat; 
  • Propper – Polygiene tar ett första steg in i segmentet skyddsutrustning och uniformskläder tillsammans med Propper.
  • Converse Footwear (Japan) – Converse är det första varumärket inom skor som introducerar Polygiene.
  • HJC – HJC är en världsledande koreansk tillverkare av motorcykelhjälmar. 
  • White Sierra – White Sierra är ett familjeägt företag som gör kläder för alla typer av utomhusaktiviteter såsom skidåkning, vinteraktiviteter, vandring, fiske och familjeaktiviteter. 
Extra spännande är samarbetet med Converse Footwear (Japan), vilket ger Polygiene fotfäste i ett nytt segment med mycket stor potential.
 
Försäljningstillväxten är beroende av tre faktorer; ökad penetrationsgrad hos befintliga kunder, expansion via nya produktsegment hos befintliga kunder samt expansion via nya partners (främst inom segmenten Sport & Outdoor och Livsstil), och eventuella kommentarer kring dessa aktiviteter är extra intressanta. 
 
Slutligen kommunicerade bolagets VD Christian von Uthmann i maj att styrelsen ville höja bolagets finansiella mål, som för närvarande ligger på en tillväxt på minst 30 procent och ett resultat före skatt på minst 15 procent. Eventuella kommentarer kring diskussionerna här är också intressanta.
 
*Historiska siffror finns endast för Q1 2015, övriga siffror är även de estimat från vår sida.
 

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post