POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene Q2: Tillväxtresan fortsätter

Polygiene fortsatte att växa under kvartalet, nettoomsättning uppgick till 13,0 MSEK (10,7), motsvarande en tillväxt på 21 procent jämfört med samma kvartal 2015 (rensat för valutaeffekter var ökningen 24 procent). Väntat var en försäljning på 13,2 MSEK. Resultatmässigt uppvisades ett negativt resultat till följd av främst planenliga marknadssatsningar för att säkra tillväxten på längre sikt.

EBITDA uppgick till -2,3 MSEK (0,6), väntat var 1,6 MSEK. Vi upprepar att tillväxten är viktigare än lönsamheten under hela 2016 och skrev inför rapporten att vi eventuellt kan ha underskattat kostnaderna för det innevarande året. Under 2015 uppgick rörelsekostnaderna till 25,4 MSEK. För 2016 utgår vi från rörelsekostnader på omkring 37,1 MSEK, eventuellt kommer vi revidera ner våra befintliga prognoser något för lönsamheten under 2016 (EBITDA kring 9 procent). Dock utan någon större påverkan på värderingen (18 kr per aktie i base-case).
 
I övrigt säger VD Christian von Uthmann att bolaget sett fortsatt stark efterfrågan från befintliga kunder och nya brand partners, vilket bekräftas av försäljningsökningen och de nya samarbetena under kvartalet. Ett annat glädjeämne är att Adidas utökar sin co-branding med Polygiene och Adidas har nu börjat introducera Polygiene hang-tags på sina plagg i butiker. Det marknadsföringsfönster som öppnas med Adidas går inte nog att betona. Inför rapporten lyfte vi upp skosegmentet som en mycket intressant marknad, och här säger Christian att Polygiene påbörjat tester och projekt med flera välkända globala varumärken. 
 
Sammantaget kommer rapporten inte föranleda större prognosförändringar inför vår kommande analysuppdatering.
 

Download our latest Research Report from 2018-04-09

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post