POLYG

Polygiene

Research update

Print

Polygiene: Överträffar prognoser

Polygienes rapport för det tredje kvartalet visar en högre försäljning och resultat än väntat. Vd uttrycker en stark framtidstro och väntar fortsatt hög tillväxttakt i kombination med god kostnadskontroll framöver.

Försäljning uppgick till 21,8 MSEK (väntat: 21), motsvarande 46 procent i tillväxt. 27 procent av kvartalets omsättning kommer från helt nya partners. EBIT landar på 0,7 MSEK (väntat: -0,5), det justerade rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (-0,3). Avvikelsen är hänförbar dels till en något starkare bruttomarginal men även lägre OPEX (exkl. COGS).

Rapporten föranleder endast marginella estimatjusteringar utan effekt på värderingen. Försäljningsestimaten för perioden 2018-2019 justeras upp med ~2 procent respektive år. Base case uppgår fortsatt till 16 kronor per aktie och fair value range till 6-22 kronor.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post