POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene Q3’18: En första kommentar

Polygienes rapport för det andra kvartalet visar på en försäljning och lönsamhet något under prognoser. Kostnadskontrollen är fortsatt stabil och bruttomarginalen överraskar på den positiva sidan. Sammantaget en ok rapport som sannolikt inte föranleder några större estimatjusteringar.

Försäljning under kvartalet uppgick till 18,3 (19,0) MSEK (väntat: 20,0), motsvarande en minskning om 3,7 procent jämfört med samma period föregående år. Det bör nämnas att Q3’17 var bolagets starkaste kvartal någonsin sett till försäljning, omsättningsmässigt är Q3’18 det andra bästa kvartalet i bolagets historia. Vd kommunicerar att säljorganisationen lagt ner ett stort och mycket fokuserat jobb under året som gått vilket kommer att ge en synbar utväxling först under nästa år (merparten av omsättning präglas av långa införsäljningsperioder). Det är ingen tvekan om att året har präglats av stora förändringar som krävt en hel del resurser och tid - vilket lär ha påverkat försäljningsmöjligheterna negativt. Precis som bolaget själva tror vi att den större effekten kommer synas först under 2019. 

EBIT uppgick till 0,6 (0,7) MSEK (väntat: 1,9). OPEX exkl. COGS uppgår till 61,7 procent av försäljning och bruttomarginalen landar på 70,1 procent, att jämföra mot väntade 60,0 procent och 65,0 procent. Bruttomarginalen påverkades av kvartalsvariationer i sälj- och produktmixen (väntas fluktuera även framöver). Sedan tidigare väntar vi oss en gradvis minskning av relativa rörelsekostnader, att detta infrias i kombination med fortsatt tillväxt anser vi vara den stora katalysatorn de närmsta kvartalen. Vi kommer i det stora hela lämna våra kostnadsestimat oförändrade.

Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering inom de närmsta dagarna.

Download our latest Research Report from 2018-08-29

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post