RESP

Respiratorius

Market Cap 243.6M

Respiratorius grundades 1999 som en avknoppning från Lunds Universitet av Christer Fåhræus och Staffan Skogvall. Bolagsnamnet härstammar från bolagets tidiga forskning vilken var inriktad på sjukdomar i luftvägarna. Bolaget kunde, med hjälp av egenutvecklad teknologi, påvisa att en sedan tidigare känd förening, capsazepsin, fungerade som allmän bronkodilaterande (utvidgande) substans i luftvägarna. Två familjer av substanser, RESP-1000 och RESP-2000, utvecklades under de kommande tio åren med sikte på att ta fram läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Forskingen inom luftvägar har dock inte lyckats generera samarbetsavtal och har därför nedprioriterats. Under 2012 förvärvades Valcuria AB, ett bolag grundat av Kristina Drott, överläkare på Skånes universitetssjukhus, och Respiratorius nuvarande VD Johan Drott. Bolagets huvudsakliga tillgång var cancerprojektet VAL-001 som under samma år inledde en första klinisk prövning (VALFRID) på patienter med cancerformen diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), en undergrupp inom Non-Hodgkins lymfom. Efter förvärvet har Respiratorius forskning inom cancerområdet blivit bolagets huvudfokus och VAL-001 utgör idag det största värdet i bolaget.     

+ more

Redeye Research

Reports

Notes