RESP

Respiratorius

Research note

Print

Respiratorius: Partner misslyckas i studie, ny substans patentsökt

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Enligt ett pressmeddelande från Respiratorius har samarbetspartnern Cadila Pharmaceuticals inte uppnått signifikans med den utvalda substansen inom RESP1000-projektet. Respiratorius avser ändå att gå vidare och inleda kliniska studier, men har nu patentsökt en ny substans med liknande egenskaper och potentiellt längre patenttid.

Efter en djupare analys av tidigare presenterade prekliniska resultat från Cadila Pharmaceuticals står det klart att en statistisk signifikans inte nås gällande effekt. Enligt Respiratorius beror utfallet sannolikt på prepareringen av vävnadsprover och studiens utformning. Med den låga insynen i Cadila Pharmaceuticals studie och de lovande resultaten som tidigare presenterats i åtanke drar vi i dagsläget inga större slutsatser av utfallet.  

Respiratorius avser att fortsätta den egna utvecklingen, men behöver sannolikt göra om den tidigare studien. Vi bedömer därför att kliniska studier kan komma att inledas något senare än vi tidigare räknat med och bedömer att bolaget är redo att påbörja en fas I-studie under början av 2019. Förseningen har ingen större påverkan på vår värdering och vårt motiverade värde (base case) lämnas därför oförändrat på 1,8 kronor per aktie.

Download our latest Research Report from 2018-07-06

Download full report icon-download