RESP

Respiratorius

Research note

Print

Respiratorius: Partner misslyckas i studie, ny substans patentsökt

Enligt ett pressmeddelande från Respiratorius har samarbetspartnern Cadila Pharmaceuticals inte uppnått signifikans med den utvalda substansen inom RESP1000-projektet. Respiratorius avser ändå att gå vidare och inleda kliniska studier, men har nu patentsökt en ny substans med liknande egenskaper och potentiellt längre patenttid.

Efter en djupare analys av tidigare presenterade prekliniska resultat från Cadila Pharmaceuticals står det klart att en statistisk signifikans inte nås gällande effekt. Enligt Respiratorius beror utfallet sannolikt på prepareringen av vävnadsprover och studiens utformning. Med den låga insynen i Cadila Pharmaceuticals studie och de lovande resultaten som tidigare presenterats i åtanke drar vi i dagsläget inga större slutsatser av utfallet.  

Respiratorius avser att fortsätta den egna utvecklingen, men behöver sannolikt göra om den tidigare studien. Vi bedömer därför att kliniska studier kan komma att inledas något senare än vi tidigare räknat med och bedömer att bolaget är redo att påbörja en fas I-studie under början av 2019. Förseningen har ingen större påverkan på vår värdering och vårt motiverade värde (base case) lämnas därför oförändrat på 1,8 kronor per aktie.

Download our latest Research Report from 2018-07-06

Download full report icon-download