SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Visar på styrka att få till avtal

Ett nytt avtal har tecknats och denna gång är det med det mexikanska läkemedelsbolaget Productos Medix (Medix) som köper in sig i projekten tesofensine och Tesomet. Medix ges därmed ensamrätt för produkterna på den Mexikanska och Argentinska marknaden. För rättigheterna betalar Medix en initial ersättning på 1,25 miljoner dollar (ca 10,5 miljoner kronor). Därtill finns möjlighet till regulatorisk milstolpsbetalning och royalty på framtida försäljning. Det handlar inte om gigantiska summor, men väl så viktiga intäkter för Saniona för att ytterligare förstärka finanserna. Avtalet är även ett kvitto på bolagets styrka i att få till intäktsgenererande avtal kring sina projekt, vilket är få förunnat bland de svenska noterade forskningsbolagen.

Medix är ledande i Mexiko inom produkter mot övervikt och fetma, vilket gör dem till en bra partner för tesofensine och Tesomet. Bolaget avser nu att satsa ordentligt på tesofensine, där planen är att initiera en fas III-studie senare i år, med fokus på kraftigt överviktiga individer. Hur pass omfattande denna studie kommer bli och hur länge den kommer ta i tid är ännu oklart för oss. Vår bästa gissning blir att studien kommer inkludera några hundra patienter och ta 2-3 år att genomföra. Medix kommer stå för samtliga utvecklingskostnader, men Saniona får tillgång till data som genereras. Vi tycker det är ett bra avtal som levereras och dagens uppgång för aktien anser vi är motiverad. Vi gillar Saniona, som står inför en period med möjlighet till ett bra nyhetsflöde kring projekten NS2359 och Tesomet, vilka väntas avancera i den kliniska utvecklingen under första halvåret i år. Dessutom bedömer vi att möjligheterna är goda fler intäktsgenererande avtal kring projektportföljen levereras i år. Vårt motiverade värde uppgår till 38 kronor. Bolaget släpper sin rapport för fjärde kvartalet 2015 i morgon.

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download