NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Myndighet i Tyskland ger klartecken för studiestart

Den tyska tillsynsmyndigheten Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) har gett klartecken för Saniona att inleda en fas IIa-studie med Tesomet i patienter med typ 2-diabetes med villkor om vissa mindre ändringar i inlämnat studieprotokoll. Studien kommer genomföras på de två tyska klinikerna Profil Neuss och Profil Mainz. Dosering av första patient beräknas ske under april i år och första resultaten väntas kunna presenteras inom tolv månader därefter.

Totalt ska 60 överviktiga patienter med T2D rekryteras till denna dubbelblindade studien och de fördelas i en aktiv arm som ges Tesomet (0,5 mg tesofensine och 100 mg metoprolol) dagligen och en arm som ges placebo. Behandlingen sker över tre månader. Primärt mål i studien är att studera skillnad i hjärtfrekvens jämfört med ingångsvärdet mellan de två behandlingsarmarna. Förhoppningen är att kombination med metorpolol neutraliserar den ökad hjärtfrekvens som setts i tidigare studier för tesofensine och det optimala är att ingen statistisk skillnad i hjärtfrekvens noteras mellan aktiv arm och placebo. Effekt på blodsockervärden, vikt och leverfett kommer även att studeras, men som sekundära målvariabler. Dagens besked visar att bolaget fortsätter leverera enligt den plan som tidigare satts upp, vilket är positivt och bidrar till att ytterligare förstärka tron på ledningen. Vi håller fast vi vårt motiverade värde på 40 kronor per aktie och ser fortsatt aktien som attraktivt värderad jämfört med liknande noterade bolag.

Download our latest Research Report from 2017-05-08

Download full report icon-download