SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Levererar ett nytt bra avtal

Idag på morgonen presenterar Saniona ett forsknings- och utvecklingssamarbete med Boehringer Ingelheim inom indikationen Schizofreni. Avtalet omfattar möjliga betalningar på sammanlagt 90 miljoner euro (ca 855 miljoner kronor) och möjlighet till royalty från försäljning. Vi är imponerade över avtalet och vad teamet på Saniona levererar. Detta är årets tredje kommersiella avtal, utöver det forskningssamarbete som tecknats med Michael J Fox Foundation. Kontantbetalningen från Boehringer är på 5 miljoner euro (ca 47 miljoner kronor) och innebär ett betydande finansiellt tillskott som tar bort emissionsrisker för ett bra tag framåt och tar bolaget till svarta siffror i år.

Dagens forskningsavtal med Boehringer Ingelheim är inom indikationen Schizofreni. Exakt vad för måltavla som forskningen avser anges inte, men vi vet sedan tidigare att Saniona har haft ett omfattande program inom området med Jansen Pharmaceutical och vår bästa gissning är därför att det kan handla om en fortsättning på det. Med det som vår utgångspunkt räknar vi med att det redan finns omfattande forskning på plats och flera intressanta kandidater att utvärdera. Därmed är det rimligt, anser vi, att en läkemedelskandidat (CD) kan väljas redan inom 12-24 månader och att projektet avancerar till kliniska studier omkring 1 år därefter. Bägge dessa händelser bedömer vi kommer generera milstolpsersättningar till bolaget som även får forskningsfinansiering från Boehringer.

Vi har sedan tidigare räknat med att Saniona skulle kunna leverera ett till avtal i år, där Schizofreni var den främsta kandidaten. Dagens avtal är dock betydligt mer omfattande än vad vi räknat med och våra estimat behöver därför justeras upp. Inför dagens besked uppgick vårt motiverade värde till 38 kronor, vilket kommer behöva justeras upp med åtminstone 15-20 procent.

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download