SANION

Saniona

News article

Print

SANIONA: "MYCKET UPPMUNTRANDE" RESULTAT FRÅN FAS 2-STUDIE


STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikföretaget Saniona rapporterar positiva så kallade top line-data från sin fas 2-studie på Tesomet i patienter med diabetes typ 2.Det framgår av ett pressmeddelande. Det primära effektmåttet visade en statistiskt ...

STOCKHOLM (Direkt) Bioteknikföretaget Saniona rapporterar positiva så kallade top line-data från sin fas 2-studie på Tesomet i patienter med diabetes typ 2.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det primära effektmåttet visade en statistiskt signifikant minskning av hjärtfrekvensen hos patienter som behandlades med Tesomet jämfört med placebo.

Dessutom visade de viktigaste sekundära och undersökta effektmåtten avseende kroppsvikt och midjemått också statistiskt signifikanta minskningar jämfört med placebo, skriver bolaget.

"De positiva resultaten av denna fas 2a-studie är mycket uppmuntrande. Nya data tillsammans med data från tidigare kliniska studier med tesofensine stödjer användningen av Tesomet som ett säkert och effektivt viktminskningsläkemedel för patienter med metabola sjukdomar som diabetes och fetma", kommenterar vd Jørgen Drejer och fortsätter:

"Dessa resultat kommer att vara mycket viktiga för den fortsatta utvecklingen och potentiella registreringen av Tesomet för metabola sjukdomar och ätstörningar."