SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Rapporterar framgångsrikt år

Fjolåret blev ett framgångsrikt år för bolaget som levererade flera kommersiella avtal, såväl som forskningssamarbetsavtal, vilket låg bakom en kraftig omsättningstillväxt och ett positivt resultat för 2016. Utfallet i fjärde kvartalet 2016 bjöd inte på något större drama och var i linje med vår förväntan.

Saniona hade ett intensivt år i fjol och bolaget flyttade fram positionen i flera projekt. därtill lyckades bolaget få till flera avtal med partners. Detta var anledning till att bolaget lyckades uppnå ett positivt helårsresultat 2016.

Utfallet i fjärde kvartalet hamnade i nivå med vår förväntan och EBIT hamnade på -15,0 (-5,3) miljoner kronor jämfört med förväntade -14,6 miljoner kronor. Nettoomsättningen under perioden steg till 5,4 (1,8) miljoner kronor och blev därmed något bättre än de 2,5 miljoner kronor vi hade räknat med. Dessa intäkter är kopplat till bolagets samarbeten med Boehringer Ingelheim, Ataxion och Upsher Smith.

Även rörelsekostnaderna hamnade något över vår förväntan för kvartalet och uppgick till 20,4 (7,2) miljoner kronor mot förväntade 17,1 miljoner kronor. Den påtagliga kostnadsökningen under perioden är främst kopplad till den genomförda fas IIa-studien för Tesomet. Eftersom studien nu är avslutad väntas kostnaderna sjunka redan i början av 2017.

Det flertalet samarbetsavtal bolaget presenterade under 2016 är anledning till att det finansiella läget är bättre än vid ingången till 2015, där likvida medel per den sista december 2016 uppgick till 53,3 (47,0) miljoner kronor. Vi bedömer att nuvarande finansiering åtminstone är tillräcklig för att finansiera verksamheten under 2017, men det förutsätter fortsatta intäkter från partners.

Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 60 kronor per aktie. Som sig bör innehöll rapporten inga betydande nyheter.

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download