SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Stärkta finanser genom riktad emission

Bolaget har genomfört en riktad nyemission på totalt 35 miljoner kronor. Det ger bolaget en fastare grund att stå på inför listbyte och möjlighet att investera mer i sina egna projekt. Den relativt höga rabattnivå i emissionen förklarar den inledande surmulna kursreaktionen. Utspädningseffekten från emissionen är begränsad och den får därmed även en begränsad negativ effekt på vårt motiverade värde som i basscenariot skruvas ned till 63 (65) kronor.

En riktad nyemission, genom ett auktionsförfarande, inleddes i går efter börsens stängning med avsikt att ta in 25-35 miljoner kronor. Idag har processen avslutats med resultatet att aktier till ett värde om 35 miljoner tecknats till kurs 38 kronor. Vi uppskattar emissionskostnaderna till 3 miljoner kronor. Vilka nya ägare bolaget får framgår inte från morgonens pressmeddelande mer än att det handlar om en grupp svenska och internationella institutionella investerare.

Vi ser inget drama i detta, utan anser snarare att det är ett smidigt sätt att få till en mer robust finansiering. Dock var rabattnivån i högsta laget och återspeglar det mer återhållsamma marknadsklimatet som för stunden råder för läkemedelsutvecklande bolag. Exakt vad kapitalet ska användas till framgår inte, men det ger en mer fast grund att stå på inför listbyte till Stockholmsbörsens Small cap-lista.

Motiverat värde på Saniona sänks med 2 kronor i basscenariot till följd av utspädningen från emissionen och uppgår till 63 (65) kronor.

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download