SEAM

Seamless Distribution

News article

Print

SEAMLESS: FÖRSLAG SÄLJA DOTTERBOLAG DISTRIBUTION SYSTEMS


STOCKHOLM (Direkt) Seamless styrelse har inför årsstämman föreslagit att besluta om en försäljning av det helägda dotterbolaget Seamless Distribution Systems.Det framgår av uppgifter i kallelsen till årsstämman.Försäljningen är tänkt ...

STOCKHOLM (Direkt) Seamless styrelse har inför årsstämman föreslagit att besluta om en försäljning av det helägda dotterbolaget Seamless Distribution Systems.

Det framgår av uppgifter i kallelsen till årsstämman.

Försäljningen är tänkt att ske antingen genom ett erbjudande med efterföljande listning på First North i Stockholm alternativt en försäljning till tredje part.