SEZI

Senzime

Market Cap 302.0M

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att peri-operativt monitorera den neuromuskulära funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

+ more

Redeye Research

Reports

Notes

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post