SEZI

Senzime

Research note

Print

Senzime - Erhåller patent i USA

Senzime erhåller patent i USA för engångselektroden TetraSens.

Senzime erhåller patent i USA för TetraSens, engångselektroden tillhörande TetraGraph-instrumentet. Det är en positiv nyhet då USA är den största enskilda marknaden och en region där Senzime har ett bra kontaktnät med ledande kliniker. Vi räknar med att ett godkännande för den amerikanska marknaden kommer kunna erhållas i slutet av 2018 alternativt i början av 2019. Patentet är dock en förutsättning för att Senzime ska kunna lyckas på sikt och det är därför något vi förväntat oss att produkterna erhåller. Det gör att nyheten inte leder till några förändringar i våra antaganden.

Senzime sitter fortfarande i väntan på en CE-märkning för sina tre marknadsnära produkter och ett besked borde komma inom kort. 

Senzime rapporterar för det andra kvartalet den 31 augusti.

Download our latest Research Report from 2018-06-20

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post