SPAG

Spago Nanomedical

Market Cap 200.6M

Spago Nanomedical är ett forsknings- och utvecklingsbolag aktivt inom nanomedicinområdet. Organisation är kompakt med 16 anställda som har spetskompetens inom nanomedicinområdet. Flertalet har erfarenhet från liknande positioner inom läkemedelsindustrin. Verksamhet är förlagd till Lund, där bolaget även har tillgång till egna laboratorier. VD sedan början av 2015 är Mats Hansen som kommer från Active Biotech där han ansvarade för utvecklingen av numer nedlagda tasquinimod (prostatacancer). Bolagets styrka är framför allt i de tidiga utvecklingsfaserna av projekten och målet är att senast efter de första kliniska studierna teckna avtal med en partner som bidrar med kompetens och resurser att ta projekten vidare i de kliniska, regulatoriska och kommersiella faserna. Modellen ger förutsättningar till intäkter redan under utvecklingen i form av utvecklingsrelaterade ersättningar, men även i den kommersiella fasen i form av royalty på framtida produktförsäljning och/eller försäljningsrelaterad ersättning. Aktierna är sedan 2013 noterade på Aktietorget. Bolaget har drygt 1.900 aktieägare, varav de sex största äger nästan 50 procent. De största ägarna är främst förmögna privatinvesterare som historiskt varit villiga att stötta bolaget finansiellt vid behov.

+ more

Redeye Research

Reports

Notes