SPRINT

Sprint Bioscience

Initiating coverage

Print

Sprint Bioscience: Kort startsträcka för första stafettlöparen

• Sprint Bioscience är fokuserat på utveckling av nya och innovativa läkemedel inom cancer och diabetes. Bolaget har sedan sitt grundande byggt upp en stor kunskapsbas inom tre angränsande fält: tumörmetabolism, immunonkologi och tumörens mikromiljö.

• Verksamheten fokuserar på den tidiga delen av utvecklingsprocessen, där de flesta affärerna görs. Bolaget arbetar mot att finna en partner till projekten i tidig fas, vilken får finansiera de dyra kliniska prövningarna. VPS34 bedöms vara projektet som ligger närmast ett licensavtal.

• Vårt motiverade värde för Sprint Bioscience uppgår till 41 kronor per aktie och erbjuder en attraktiv uppsida från nuvarande nivåer. Lyckas bolaget inte attrahera en partner till något av sina projekt under den andra halvan av året bedömer vi att det finns en risk för ytterligare kapitalanskaffning.

Continue reading (pdf) icon-download