SPRINT

Sprint Bioscience

Research note

Print

Sprint Bioscience: Patentsöker biomarkörer inom VPS34-projektet

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Sprint Bioscience meddelade under morgonen att bolaget har utvecklat och patentsökt biomarkörer inom VPS34-projektet. Biomarkörer är ett vanligt sätt att mäta effekten av behandling samt att möjliggöra en selektiv rekrytering av patienter. Vi ser positivt på nyheten, då möjligheten att välja ut rätt patienter bedöms öka bolagets chanser att finna en partner.

Biomarkörerna som Sprint Bioscience har identifierat kan detekteras i blodplasma och avses att användas för att välja ut lämpliga patienter för behandling med en VSP34-hämmare i kombination med immunterapi. Vi bedömer att de utvecklade markörerna sannolikt fokuserar på att mäta infiltrationen av T-celler i tumören, en avgörande faktor för patientens möjlighet att svara på behandling med immunterapi.

Vi ser positivt på dagens nyheter, men informationen föranleder ingen förändring av vår värdering av bolaget. Användandet av biomarkörer har historiskt sett visats öka sannolikheten för gynnsamt utfall i kliniska studier och vi ser därför att informationen ökar projektets attraktivitet hos en potentiell partner. Selektiv rekrytering begränsar dock ofta målpopulationen och med en knapphändig information kring den fortsatta utvecklingsplanen avser vi inte att göra några justeringar i vår värdering av VPS34-projektet innan vi ser en tydligare väg framåt.

Download our latest Research Report from 2018-04-17

Download full report icon-download