SPRINT

Sprint Bioscience

Research note

Print

Sprint Bioscience: Patentsöker biomarkörer inom VPS34-projektet

Sprint Bioscience meddelade under morgonen att bolaget har utvecklat och patentsökt biomarkörer inom VPS34-projektet. Biomarkörer är ett vanligt sätt att mäta effekten av behandling samt att möjliggöra en selektiv rekrytering av patienter. Vi ser positivt på nyheten, då möjligheten att rekrytera patienter med högre sannolikhet att svara på behandling bedöms öka bolagets chanser att finna en partner.

Biomarkörerna som Sprint Bioscience har identifierat kan detekteras i blodplasma och avses att användas för att välja ut lämpliga patienter för behandling med en VSP34-hämmare i kombination med immunterapi. Vi bedömer att de utvecklade markörerna sannolikt fokuserar på att mäta infiltrationen av T-celler i tumören, en avgörande faktor för patientens möjlighet att svara på behandling med immunterapi.

Vi ser positivt på dagens nyheter, men informationen föranleder ingen förändring av vår värdering av bolaget. Användandet av biomarkörer har historiskt sett visats öka sannolikheten för gynnsamt utfall i kliniska studier och vi ser därför att informationen ökar projektets attraktivitet hos en potentiell partner. Selektiv rekrytering begränsar dock ofta målpopulationen något då vissa patienter kanske inte drar nytta av behandlingen. Utifrån ett värderingsperspektiv anser vi därför inte att det är motiverat att göra några förändringar i vår modell utifrån dagens information, då vi saknar information om vilka patienter den nästkommande studien ämnar att rekrytera och insynen i den fortsatta utvecklingsplanen är svag.

Download our latest Research Report from 2018-04-17

Download full report icon-download