Analyst coverage suspended

Redeye is currently not covering this company. Published information on this site may therefore be inaccurate. If coverage is resumed, this flag will be removed.

SYNT

SyntheticMR

Research update

Print

SyntheticMR: Fokus på OEM segmentet

Försäljningstillväxten för de första nio månaderna uppgick till 127 procent. EBIT-marginalen på R12 överstiger 30 procent och förväntas öka framöver. Med tuffare jämförelsetal under de två kommande kvartalen räknar vi med att en högre försäljningstillväxt kommer från Q2 2018. Den ökade tillväxten väntas främst drivas av enklare jämförelsekvartal och ett ökat bidrag från bolagets co-marketing avtal, med Siemens i täten.

SyntheticMR kommunicerade att man kommer se över strategin och organisationen för att fokusera mer av sina försäljningsinsatser mot OEM-segmentet. En viktig faktor blir därför att arbeta med de befintliga samarbetena och utveckla dessa för att möjliggöra ett brett upptag på marknaden.

Vi har endast gjort mindre förändringar i våra prognoser efter det tredje kvartalet.

Continue reading (pdf) icon-download