NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network
Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
SYSR

Systemair

Research note

Print

Systemair: svagare över hela linjen

Utfallet i Q3-rapporten var lite sämre än väntat. Marknadsläget verkar ha svalnat av på flera håll och Systemair bröt sin tillväxtsvit som varade 23 kvartal i rad.

Systemair redovisar genomgående svagare siffror än vi hade räknat med. Försäljning: 1 416 MSEK (vår prognos: 1 498), rörelseresultat: 30 MSEK (vår prognos: 74). Flera av de viktiga regionerna och marknaderna hade en svagare försäljning än vi hade räknat med. Organisk tillväxt var minus 1%, vilket innebär att koncernens tillväxtsvit som varade 23 kvartal i rad nu bröts. Lägre försäljning, oförändrad bruttomarginal samt vissa omstruktureringskostnader, gjorde att resultatet försämrades jämfört med samma period ifjol. Bolaget flaggar också för ytterligare konsolideringar och omstruktureringar för att kunna uppnå lönsamhetsmålet. Det låter som att Systemair har lite mer uppförsbacke nu och att utfallet under detta kvartal inte bara var en tillfällig dipp. Ledningen håller telefonkonferens idag med start klockan 9.00.  

Download our latest Research Report from 2017-06-12

Download full report icon-download