SYSR

Systemair

Research update

Print

Systemair: Omtag på kostnadssidan

Utfallet i Q3-rapporten var klart under förväntan. Försäljningen minskade något och EBIT backade till 30 MSEK, jämfört med 54 MSEK under samma period ifjol. Marknadsläget verkar över lag inte ha försämrats även om Systemair hade en svagare utveckling i kvartalet. Vi tror ändå att ledningen nu sätter ökat fokus på att kostnadsanpassa de enheter som underpresterar lönsamhetsmässigt, då de verkar ta sitt eget marginalmål, 10% EBIT-marginal, på allvar. Vi räknar med en period av lite svagare tillväxt och ytterligare rationaliseringsåtgärder. Prognoserna sänks därför för innevarande år och nästa. Våra långsiktiga antaganden är oförändrade och ger ett motiverat värde omkring 116 kronor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download