SYSR

Systemair

Research note

Print

Systemair: inför rapport

Vid vinstvarningen i slutet av maj angavs det preliminära utfallet i bokslutsrapporten som släpps den 14 juni. Mest intressant blir därför att höra om problemen föranleder några mer omfattande åtgärder. Bolaget skulle behöva presentera en tydligare bild över hur de skall ta sig till sitt eget lönsamhetsmål, 10 procent EBIT-marginal.

Systemair har uppgivit att EBIT i deras fjärde kvartal, februari-april, bedöms bli cirka 5 MSEK. Justerat för några specifika händelser, som kan betraktas som extraordinära, uppskattas resultatet bli cirka 49 MSEK. Försäljningen uppges ha varit 1 827 MSEK. Våra förväntningar innan vinstvarningen var 1 865 MSEK respektive EBIT 67 MSEK. Med andra ord var utfallet svagare än väntat, även om vi bortser ifrån de jämförelsestörande posterna.

Q1-rapporterna från Lindab och Swegon var riktigt hyggliga och båda ser ut att ha haft lite bättre tillväxt än Systemair under senare tid. Marknadsläget i Europa verkar generellt sett stabilt. En ny osäkerhetsfaktor i det korta perspektivet är dock stigande stålpriser, som kan sätta press på marginalerna den närmaste tiden.

Med tanke på att resultatet har försämrats under det senaste året tror vi att även utdelningen kommer sänkas. Gissningsvis till 1,50 SEK per aktie (2,0 SEK ifjol). Systemair släpper sin bokslutsrapport vid 8-tiden på torsdag morgon den 14 juni. Telefonkonferens med ledningen startar klockan 9.00 samma dag.

Download our latest Research Report from 2018-09-04

Download full report icon-download