TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool AG förvärvar majoriteten av aktierna i Talkpool AB

Talkpools moderbolag Talkpool AG förvärvar 960 aktier, motsvarande cirka 30%, i Talkpool AB från IT Talks Sweden AB, som ägs av Stefan Lindgren. Som betalning för aktierna kommer IT Talks Sweden AB att få 50'819 nyemitterade aktier i ...

Talkpools moderbolag Talkpool AG förvärvar 960 aktier, motsvarande cirka 30%, i Talkpool AB från IT Talks Sweden AB, som ägs av Stefan Lindgren. Som betalning för aktierna kommer IT Talks Sweden AB att få 50'819 nyemitterade aktier i Talkpool AG.

Talkpool AB utvecklar mjukvara och hårdvara för internet av saker med fokus på LoRa-teknik. Företaget har genomgått en omvandling från juni till november 2017, och denna omvandling har banat vägen för detta förvärv. Kostnaderna i Talkpool AB har minskat medan kundorder har ökat. Företaget går vidare från att utföra pilotprojekt med bevis på koncept med många kunder att leverera kommersiella lösningar till betalande kunder.

Efter denna transaktion når Talkpool AG ett majoritetsägande med ca. 55,6% av aktierna i Talkpool AB. 

För ytterligare information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool AG
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com 

Om Talkpool 
Talkpool är ett ledande företag inom IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Genom vår globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom LoRa, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder Talkpool globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Talkpool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande marknaden för sakernas internet. Läs mer på www.talkpool.com. Talkpool är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.  
Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 09.00 CET.