TALK

Talkpool

News article

Print

TALKPOOL: EBITDA-MARGINAL FÖRBÄTTRADES TILL 8,3% 1 KV (R)

(Rättar: marginal i rubrik) STOCKHOLM (Direkt) Talkpool, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 6,1 miljoner euro för det första kvartalet 2018, en ökning med 77 procent jämfört med samma kvartal i fjol

(Rättar: marginal i rubrik)

STOCKHOLM (Direkt) Talkpool, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 6,1 miljoner euro för det första kvartalet 2018, en ökning med 77 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Ebitda-resulatet uppgick till 0,5 miljoner euro och det ger en ebitda-marginal på 8,3 procent (-3,7).

Rörelseresultatet, ebit, blev 0,4 miljoner euro (-0,2) motsvarande en rörelsemarginal på 6,5 procent (-4,3).

Att omsättning och resultat förbättrades berodde till stor del på att Pakistan konsoliderades helt i gruppen för första gången, och var därför ingen överraskning, enligt bolaget.

"Några viktiga marknader överträffade dock våra förväntningar tack vare nya tilläggsordrar från våra kunder och koncernen som helhet överträffade budget", säger vd Erik Strömstedt i rapporten.