TALK

Talkpool

Press release

Print

Talkpool förvärvar företag med Platina-status i Saudiarabien

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Talkpool har förvärvat aktiebolaget Virtual Connect i Saudiarabien. Virtual Connect har platina-status, vilket är den högsta nivån, och det har därmed de mest fördelaktiga rättigheterna och villkoren för att göra affärer i Saudiarabien.

En första betalning på 34 000 euro har gjorts i juni 2018. Vi beräknar den totala investeringen i år till cirka 400 000 euro, varav mer än hälften kommer att stanna kvar i bolaget som aktiekapital.
Talkpool startade sin verksamhet i Saudi i januari och denna verksamhet kommer nu att konsolideras till Virtual Connect, som så småningom förväntas bli omvandlat till Talkpool Saudi LLC.
Talkpools månadsförsäljning i Saudi har nått cirka 100 000 euro i juni. Genom att stadigt öka verksamheten och bygga en stark leveransverksamhet förväntas Talkpool avsevärt öka sin intäktsbas i landet. Merparten av verksamheten i år är teknisk rådgivning inom IoT, teknik och uppgradering av telekommunikationsnät.
Den första saudiska IOT-konferensen hölls nyligen och det finns ett stort tryck från regeringen att minska beroende av oljan och i stället gynna teknik, underhållning och en gynnsam affärsmiljö. Uppskattningsvis 430 miljarder euro har öronmärkts från kungariket till leverantörerna av en ny superstad som kallas NEOM som för närvarande utvecklas vid Röda havet.

För ytterligare information kontakta:

Erik Strömstedt, VD Talkpool AG
Tel: +41 81 250 2020
erik.stromstedt@talkpool.com

Om Talkpool
TalkPool är ett ledande företag inom telekommunikation och IoT, där vi levererar lösningar, produkter och nät. Med sin globala leveransorganisation, banbrytande tekniska kompetens inom IoT, långa erfarenhet och effektiva affärsmodell, kan Talkpool erbjuda globala företag och telekomoperatörer högkvalitativa tjänster och lösningar med kort varsel oavsett plats. Läs mer på www.talkpool.com

Denna information är insiderinformation som Talkpool AG (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 11.00 CET.