Targovax

Research note

Print

Targovax: Inleder studie inom kolonrektalcancer med TG02

Första patient har rekryterats i en fas Ib-studie, där bolagets cancervaccin TG02 ges till patienter med kolonrektalcancer. I studien kommer TG02 studeras som monoterapi och när det ges tillsammans med PD-1-hämmare. Dagens besked är i linje med bolagets tidigare kommunikation och våra förväntningar.

I den första delen av studien är målet att inkludera tio patienter som får TG02 före operation av lokal återkommen kolonrektalcancer. I andra delen av studien ska ytterligare tio patienter inkluderas i samma sjukdomsstadie, men TG02 ges då tillsammans med PD-1-hämmaren Keytruda (pembrolizumab) från Merck.

Första immunologiska resultat från blodtest och tumörer från patienter i studien kan bli aktuell redan mot slutet av innevarande år och slutlig data förväntar vi oss omkring ett år senare. Projektet bygger på samma peptidsammansättning som bolagets första cancervaccin projekt TG01, men där ytterligare adderats för att täcka upp relevanta RAS-mutationer förekommande vid just kolonrektalcancer.

Eftersom checkpointhämmare väntas få en central roll i framtidens cancerbehandling är det extra intressant att TG02 i den andra fasen av denna studie kombineras med Merck’s PD-1-hämmare. Kolonrektalcancer har dock varit en svår indikation att uppnå bra effekt med immunterapier och endast en mindre del av patienterna har visat respons, vilket är anledning till att vi tror det kommer krävas mer omfattande data än det som studien genererar och ytterligare studie bedömer vi kommer krävas för att riktigt väcka partnerintresse.

Kolonrektalcancer är den tredje vanligast förekommande cancerindikationen, varför potentialen vid framgångsrik utveckling är betydande. Dagens besked är i linje med bolagets tidigare kommunikation och vår förväntansbild. Vi gör därför inga justeringar i våra modellantaganden och motiverat värde är oförändrat på 28 NOK. På tisdag i nästa vecka släpps kvartalssiffror över det första kvartalet i år. Vi väntar oss inget uppseendeväckande. Främsta intresset riktar vi mot tidsplanen kring bolagets projekt och planerade studier.

Download our latest Research Report from 2017-07-12

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post