TRVXo

Targovax

Research note

Print

Targovax: Går inte vidare med TG01

Efter börsens stängning i går kom beskedet att den planerade fas II-studien för TG01 inom pankreascancer inte kommer att genomföras, vilket är en effekt av nya resultat som visat på väsentlig överlevnadsförbättring för patienter med opererbar pankreascancer. Dessa resultat gör det oförsvarbart att i nuläget gå vidare, trots förmodad adderande effekt med TG01 till denna cellgiftskombo. Baserat på den uppdaterade strategin lyfter vi bort TG01 ur vår modell och justerar ned vårt motiverade värde till 20 NOK (32).

På ASCO presenterades ny data för patienter med opererbar pankreascancer, som visade på en ordentligt förbättrad överlevnad. Det handlade om resultat från Prodige 24/CCTG PA.6 studien, där en modifierad variant av cellgiftskombinationen Folfirinox utvärderades och jämfördes mot gemcitabin/capecitabin (nuvarande standardbehandling av opererbar pankreascancer). Data för den nya kombinationen uppvisade ett jättekliv framåt för dessa patienter med en medianöverlevnad på 54,4 månader mot 35,0 månader för gem/cap. Det noterades även en kraftig förbättring i sjukdomsfriöverlevnad (DFS) till 21,6 månader jämfört mot 12,8 månader för gem/cap. Trots en sämre biverkningsprofil för mFolfirinox förväntas detta framsteg leda till förändring av standardbehandlingen.

Även om det är troligt att TG01 kan bidra till att ytterligare förbättra överlevnaden för dessa patienter, om det läggs till mFolfirinox, blir det inte längre försvarbart (ekonomiskt och tidsmässigt) för Targovax att driva utvecklingen vidare inom indikationen och denna patientkategori. I stället avser bolaget att ytterligare stärka sitt fokus på Oncos-102 och närmast på indikationen mesoteliom, där en fas I/II-studie pågår. Detta är en intressant nischindikation med möjlighet att relativt fort och med begränsade medel bli det första godkända onkoytiska viruset på marknaden. Exakt vad som avses är ännu inte tylidgt, men vi hoppas på mer information närmaste månaderna.

Till följd av den nya uppdaterade strategin tar vi bort TG01 från vår värdering av Targovax, vilket har en negativ påverkan på vårt motiverade värde som minskar till 20 (32) NOK. 

Download our latest Research Report from 2017-07-12

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post