VICO

Vicore Pharma Holding

Research note

Print

Vicore Pharma – Går vidare efter ett viktigt år

Vicore Pharma har haft ett händelserikt år och framförallt Q4’16 och Q1’17. Mycket av det som presenteras i rapporten är händelser som redan kommunicerats till marknaden förutom räkenskaperna för kvartalet.

EBIT landade på -6,7 miljoner kronor för helåret, vilket kan jämföras med våra förväntningar på -6,6 miljoner kronor. Vicore Pharma aktiverar utvecklingskostnader vilket gör att det blir extra viktigt att kolla på kassaflödet. Likvida medel har under året minskat från ca 25 miljoner kronor till 4,3 miljoner kronor vi utgången av 2016. Inom närtid kommer kassan att stärkas upp med 56 miljoner kronor före emissionskostnader. Läs mer om emissionen i vår tidigare kommentar.

Sedan starten av 2016 till dagens datum har varit en händelserik tid för Vicore Pharma. Bolaget har genomfört sin första kliniska studie inom indikationen idiopatisk lungfibros (IPF). Studien där säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetiska egenskaper studerades för C21 gav goda resultat utan några oönskade biverkningar. Utöver studien har Vicore Pharma erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA för C21, vilket tar bort patentrisken för IPF genom dataexklusivitet och ger bolaget ett flertal andra fördelar jämfört med vanlig läkemedelsutveckling.

Nästa steg i utvecklingen blir att fortsätta arbetet med C21, där en fas Ib-studie står näst på tur. Utöver det ledande projektet mot IPF har bolaget även kommunicerat en ny satsning inom diabetes, där en mindre tilläggsstudie med biomarkörer riktad mot ämnesomsättning och diabetes pågår för att utvärdera en metabolisk riskgrupp.

För att kunna hålla dessa utvecklingsplaner har två riktade nyemissioner presenterats som ska inbringa 56 miljoner kronor före emissionskostnader. Ett viktigt tillskott i ägarbasen blir HBM Healthcare Investments, ett noterat bolag på den schweiziska börsen specialiserat på Life Science investeringar och ett par svenska institutioner.

Sammantaget kommer det att bli ett händelserikt 2017 och 2018 där studier pågår och väntas starta mot slutet av året. Vi kommer se över vår modell efter att den andra riktade nyemissionen spikas på extra bolagsstämman den 27 mars.

Download our latest Research Report from 2016-11-10

Download full report icon-download