VICO

Vicore Pharma Holding

Research note

Print

Vicore Pharma: Kommentar på Q1

Vicore Pharma rapporterade för det första kvartalet under förmiddagen. Bolaget är inne i en period med hög aktivitet som förväntas fortsätta under innevarande år och nästa.

Omsättningen och rörelseresultatet kom in omkring våra förväntningar. Den ökade aktiviteten förväntas bidra till högre kostnader än vi tidigare räknat med. Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 27 miljoner kronor och den andra riktade nyemissionen bidrar med ytterligare 24 miljoner kronor före emissionskostnader.

Årsskiftet startade med att Vicore Pharma erhöll särläkemedelsstatus från FDA. Därefter genomfördes en tilläggsstudie till den fas I-studie som blev klar före årsskiftet. Till skillnad mot den första fas I-studien som handlade om att testa C21 på friska personer genomfördes den andra studien på en riskgrupp, överviktiga män, för att undersöka biomarkörer i blodet. Dessa bedöms framför allt vara intressant för framtida studier inom diabetes som blivit en ny indikation för bolaget. Efter att nya molekyler tagits fram har indikationer som inte är av särläkemedelsstatus blivit mer intressanta att utforska.

För att fortsätta utvecklingen mot IPF och även övriga indikationer genomfördes två riktade nyemissioner, en i Q1 och en i Q2. Det har förstärkt aktieägarbasen och bolagets finansiella ställning. Vad gäller de nya molekylerna finns det fortfarande en hel del arbete kvar som exempelvis kapselformulering, interaktionsstudier, en konceptuell klinisk studie och en toxikologisk studie där de nya molekylerna studeras under en längre tid.

I mars genomförde Vicore Parma en BioMAP-studie med C21 på mänskliga celler på lungor och njurar som gjorts fibrotiska. C21 jämfördes med marknadsgodkända IPF-läkemedel från Roche och Boehringer Ingelheim där resultaten var lovande i förhållande till dessa. Markörerna i studien visade bland annat på minskad fibros och inflammation i fibrotiska lungsjukdomar.

Inför rapporten uppgick vårt motiverade värde till 20 (justerat för antalet aktier och inkluderat den förstärkta kassan) kronor per aktie. Aktiekursen har utvecklats starkt sedan sommaren 2016. Vicore Pharma står inför ett spännande nyhetsflöde med en hög aktivitet under den resterande delen av året och nästa.

Download our latest Research Report from 2016-11-10

Download full report icon-download