VICO

Vicore Pharma Holding

Press release

Print

Vicore Pharma har lämnat in ansökan om start av Fas II studie för idiopatisk lungfibros

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Vicore Pharma har nu lämnat in sin ansökan till den brittiska myndigheten MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) för att starta en klinisk Fas IIa-studie med C21 för bolagets ledande indikation idiopatisk lungfibros (IPF). Vi ...

Vicore Pharma har nu lämnat in sin ansökan till den brittiska myndigheten MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) för att starta en klinisk Fas IIa-studie med C21 för bolagets ledande indikation idiopatisk lungfibros (IPF). Vi räknar med ett besked på vår ansökan inom 60 dagar vilket är brukligt vid ansökningar till MHRA.

"Vi har nu nått en viktig milstolpe med den inlämnade ansökan för Fas IIa studien. Våra medarbetare har lagt ett stort arbete i att färdigställa dokumentation och ansökan. Nu inväntar utvärdering av ansökan i samarbete med myndigheten och våra kliniska partners" säger Per Jansson VD i Vicore Pharma.

Denna information är sådan information som Vicore Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 14:00.