VITR

Vitrolife

Research update

Print

Vitrolife: Hack i försäljningen

Q3-rapporten visade fortsatt tillväxt i samtliga marknadsregioner, men kom in under vår prognos. Diskrepansen berodde främst på ett lägre bidrag från MTG och Octax än förväntat. Tillväxten i marknadsregionen Asien och Oceanien stod ut och överträffade våra estimat.

Vi räknar med ett starkt avslut på året, men skriver ned våra försäljningsestimat för Q4 något jämfört med tidigare prognos. Estimatförändringarna härleds främst till en långsammare försäljningstillväxt från förvärven än förväntat.

Vårt motiverade värde sänks till 490 kronor per aktie, vilket motsvarar en uppsida på 21 procent från gårdagens stängningskurs. Vi ser att reaktionen som följde Q3-rapporten var omotiverat negativ och ser en attraktiv värdering i Vitrolife.

Redeye meddelar härmed att vår analysbevakning av Vitrolife har upphört, detta medför att både tilltänkt och framtida publicering ej kommer att ske.

Continue reading (pdf) icon-download