WAYS

Waystream Holding

Initiating coverage

Print

Waystream: Tillväxtresan tar sin början

Redeye inleder härmed bevakning av Waystream. Waystream är ett svenskt bolag som säljer accesswitchar och edge routrar för bredbandsnätverk baserade på fiber.

Waystream har historiskt fokuserat på försäljning av accesswitchar med Sverige och Danmark som huvudmarknader. Bolaget lanserar nu en ny produktplattform (edge router) MPC480 och har en internationell expansion som mål dem närmsta åren. Dessa faktorer är de stora värdedrivarna när vi blickar framåt.

I vårt base-case räknar med vi med en CAGR på 17 procent för försäljning och en genomsnittlig EBIT-marginal på 11 procent under perioden 2015-2025. Vårt värderingsintervall indikerar ett DCF-värde mellan 7 – 20 kronor per aktie där base-case uppgår till 14 konor per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post