WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream: Inför Q2 2016

Waystream släpper sin Q2-rapport torsdag 25 augusti. Våra antaganden innebär en försäljningstillväxt på 17 procent, motsvarande 15,4 MSEK (13,2)* i försäljning. Vi bedömer framförallt en fortsatt positiv utveckling på Waystreams befintliga marknader driva tillväxten. EBITDA antas uppgå till
0,7 MSEK (1,9)*, motsvarande en EBITDA-marginal kring 5 procent (11). De lägre marginalerna är förväntade och hänförbara till produktutvecklingen (MPC480) och den internationella expansionen, vilka driver bolagets rörelsekostnader.

Vi kommer framförallt lägga fokus på VD Johnny Hedlunds uttalanden om utvecklingen för produktplattformen MPC480 och den internationella expansionen. Extra intressanta är de aktiviteter som nämndes i Q1-rapporten, bland annat;
  • Österrike och Optisis – här väntar Waystream fortfarande på startskottet för de utpekade pilotstäderna, där bolagets partner Optisis är leverantör.
  • Indien och Genexis – här har Waystream tillsammans med slutkund och bolagets partner Genexis testat MPC480, för att vid framgångsrika tester kunna levereras i två större projekt i Calcutta och Bombay.
  • Indien och Digicable – under Q1 erhöll bolaget sin första order från Digicable i Indien, Digicable har sedan dess utvärderat hela Waystreams produktportfölj.
  • Ryssland och Qtech – under Q1 påbörjades tester av MPC480 hos Qtech (systemintegratör) i Ryssland.
  • Polen och Wasco – under Q1 inleddes ett samarbete med Wasco i Polen för att adressera projekt runt bredband och fibernät.
  • Irland och Magnet – Magnet som är en ISP (internet service provider) på Irland, utvärderar Waystreams produkt, ASR6000 för vidare utbyggnad av näten på Irland och London/Wembley.
Waystream förväntas ha ett fortsatt fokus på produktutveckling under kvartalet samt resterande del av 2016, och vi upprepar därför att aktiviteterna kommer visa sitt fulla resultat först under 2017 – då bolaget kan skifta till ett operationellt försäljningsfokus.
 
Slutligen meddelade Waystream den 18 augusti att man fördjupar samarbetet med Fiber@Home i Malaysia, en stor rikstäckande ISP. Det fördjupade samarbetet innebär att Fiber@Home gör en storsatsning på Waystreams produkter genom att inkorporera lösningarna tydligare i sin marknadsföring och försäljning. I vår initialrapport tog vi upp nya samarbeten som en potentiell katalysator och ser därför väldigt positivt på denna händelse. Samarbetet öppnar upp för flera potentiella kunder och ett ökat intresse för Waystream i Malaysia. Vi återkommer till samarbetet i vår kommande analysuppdatering som släpps några dagar efter Waystreams Q2-rapport. 
 
*Historiska siffror finns endast för fjärde kvartalet 2015, för övriga kvartal har vi utgått från en jämn fördelning.
 

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post